Paragraaf 6 Verbonden partijen

Inleiding

In deze  paragraaf geven we een toelichting op de partijen waar de gemeente mee samenwerkt. Als deze samenwerking een bestuurlijk en financieel belang kent, spreken we van een verbonden partij. De raad heeft in de Nota Verbonden Partijen het beleid vastgesteld. Dit geeft volgens het BBV voldoende kader voor de visie en uitgangspunten. In de diverse programma's van de begroting wordt beschreven welke bijdrage de verbonden partijen leveren aan het doel of de doelen van de programma's.

Per verbonden partij geven wij aan in welk toezicht arrangement deze verbonden partij is ingedeeld. In de Nota Verbonden Partijen staat beschreven welke maatregelen en instrumenten er bij ieder toezicht arrangement horen. We onderscheiden drie niveaus:
Arrangement 1: Bestuurlijk en financieel risico is laag of laag/gemiddeld
Arrangement 2: Bestuurlijk en financieel risico is gemiddeld of hoog/gemiddeld
Arrangement 3: Bestuurlijk en financieel risico is hoog

ga terug