Portefeuillehouders aan het woord: Waar zetten we in 2020 op in?

Het coalitieprogramma ‘Samen bouwen aan Lingewaard’ is tot stand gekomen na de verkiezingen in maart 2018. Het coalitieprogramma is vertaald naar een college uitvoeringsprogramma. Hierbij zijn alle doelen vertaald naar actiepunten per kalenderjaar. In de programmabegroting zijn de actiepunten voor 2020 terug te vinden en financieel vertaald. De portefeuillehouders nemen u per portefeuille mee in de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten voor 2020.

ga terug