Overhead

 

OVERHEAD

2020

Salarissen

22.223.370

Algemene en advieskosten

91.680

Overige personeelslasten

97.963

Opleidingen

388.900

Directe uren naar producten

-14.098.625

Totaal personeelslasten

8.703.288

Huisvesting

1.152.580

Informatievoorziening & automatisering

2.141.983

Facilitaire dienstverlening

489.936

Organisatieontwikkeling

74.600

Personeelsbeleid & -beheer

404.001

Totaal indirecte lasten

4.263.100

Begroting & verantwoording

75.480

Communicatie

50.350

Juridische kwaliteitszorg

260.010

Documentaire informatievoorziening

208.010

Representatie

83.760

Totaal overhead werkzaamheden

677.610

Totaal overhead

13.643.998

ga terug