5. Sport, cultuur en recreatie

Wat valt onder dit programma?

Onder dit programma vallen taken op het gebied van cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme.

Lasten & baten

Lasten

€ 8.287.571

7,4 %

Baten

€ 544.784

0,5 %

ga terug