9. Bestuur en ondersteuning

Wat valt onder dit programma?

Dit programma gaat over het besturen van onze gemeente, integriteit, een klantgerichte (digitale) dienstverlening, het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving en het bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden.

Lasten & baten

Lasten

€ 23.984.972

21,3 %

Baten

€ 83.776.408

74,6 %

ga terug