7. Volksgezondheid en milieu

Wat valt onder dit programma?

Onder dit programma vallen taken met betrekking tot de publieke gezondheid, afvalwater, waterhuishouding, huishoudelijk afval, bescherming van het milieu, begraafplaatsen, klimaat en duurzaamheid.

Lasten & baten

Lasten

€ 11.426.275

10,1 %

Baten

€ 10.545.196

9,4 %

ga terug