Samenstelling gemeentebestuur

Samenstelling gemeentebestuur

Gemeenteraad

Mw. J.P.M. Meijers

Voorzitter

Dhr. P.J. Peters

Raadsgriffier

Dhr. M.M. van de Woerdt

VVD Fractievoorzitter

Dhr. T.B.M. Aaldering

VVD

Dhr. N.T.P. Hubers

VVD

Dhr. B.L. de Pauw

VVD

Mw. M.W.L. Peters-Bruger

VVD

Dhr. H.G.H. Wilkens

VVD

Dhr. B.J.A. Claassen

SP Fractievoorzitter

Dhr. H.R.M. van Assen

SP

Mw. C.B.P. Claassen

SP

Dhr. H.A. van 't Hullenaar

SP

Dhr. R.T.H.M. Derksen

Lokaal Belang Lingewaard Fractievoorzitter

Mw. M.J. Bouwmeister

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. J.A.W. Joosten

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. S.A.G. Rasing

Lokaal Belang Lingewaard

Mw. B.H.L. Raes

CDA Fractievoorzitter

Dhr. J.G.J. Giesen

CDA

Dhr. T.W.M. Peren

CDA

Dhr. F.H. den Houting

lingewaard.NU Fractievoorzitter

Mw. M.J.A. van Aalten-Janssen

lingewaard.NU

Mw. T. Zonnenberg

lingewaard.NU

Mw. L.G. Duiven

GroenLinks Fractievoorzitter

Mw. J.E.M. Brûens

GroenLinks

Mw. I. Sloot

GroenLinks

Dhr. L.L. Dekkers

D66 Fractievoorzitter

Mw. C.M. Dolmans-Klumper

D66

Dhr. P.A.T.W. Hegeman

B06 Fractievoorzitter

Mw. M.C.J.H. Roelofs

B06

Dhr. M.J.A. van den Bos

PvdA Fractievoorzitter

Dhr. F.M. Schut

Lijst Frans Schut Fractievoorzitter

Fractievoorzittersoverleg

Mw. J.P.M. Meijers

Voorzitter

Dhr. P.J. Peters

Raadsgriffier

Dhr. M.M. van de Woerdt

VVD

Dhr. B.J.A. Claassen

SP

Dhr. R.T.H.M. Derksen

Lokaal Belang Lingewaard

Mw. B.H.L. Raes

CDA

Dhr. F.H. den Houting

lingewaard.NU

Mw. L.G. Duiven

GroenLinks

Dhr. L.L. Dekkers

D66

Dhr. P.A.T.W. Hegeman

B06

Dhr. M.J.A. van den Bos

PvdA

Dhr. F.M. Schut

Lijst Frans Schut

Agendacommissie

Mw. M.J. Bouwmeister

Voorzitter/plv. vz van de raad

Dhr. P.J. Peters

Raadsgriffier

Mw. J.P.M. Meijers

Lid (Voorzitter raad)

Dhr. M.J.A. van den Bos

Lid 

Dhr. N.T.P. Hubers

Lid

Mw. B.H.L. Raes

Lid

Mw. L.G. Duiven

Lid

College van burgemeester en wethouders

Mw. J.P.M. Meijers

Burgemeester/voorzitter

Mw. H.W.M. Witjes

Wethouder

Dhr. J.H.A.P. Sluiter

Wethouder

Dhr. A. Slob

Wethouder

Dhr. Th. Janssen

Wethouder

Dhr. J. Wijnia

Gemeentesecretaris

ga terug