6. Sociaal domein

Wat valt onder dit programma?

Dit programma richt zich op alle inspanningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Daarnaast richt het zich op het faciliteren van inwonersinitiatieven.

Lasten & baten

Lasten

€ 45.718.203

40,6 %

Baten

€ 9.265.650

8,2 %

ga terug