Paragraaf 8 Duurzaamheid

Inhoud paragraaf
Deze paragraaf geeft een samenhangend overzicht van onze inzet op duurzaamheid. Duurzame ontwikkeling gaat over het voorzien in maatschappelijke behoeftes, zonder uitputting van de daarvoor benodigde hulpbronnen en zonder het doorschuiven van problemen die samenhangen met uitputting naar volgende generaties. Het is belangrijk om zuinig en goed om te gaan met energie, water en milieu. Verduurzaming vindt plaats via hele specifieke veranderingen zoals de transitie van fossiele energie naar energie die niet leidt tot uitputting van de aarde. Verduurzaming gebeurt ook door aanpassingen in onze reguliere activiteiten, zoals op een andere manier omgaan met beheer en onderhoud van groen, wegen en gebouwen. Duurzame ontwikkeling gaat over het toekomstbestendig omgaan met hulpbronnen, in balans met de economische en sociale effecten.

In deze paragraaf beschrijven we onze doelen en activiteiten voor zowel de energietransitie als de verduurzaming van activiteiten binnen de programma’s. Specifieke budgetten of financiële gevolgen m.b.t. duurzaamheid zijn opgenomen.

ga terug