2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat valt onder dit programma?

Onder het programma verkeer, vervoer en waterstaat vallen alle taken die gaan over het aanleggen en onderhouden van de wegenstructuur, inclusief voorzieningen voor fietsers, voetgangers, parkeren, straatinrichting, verkeersborden, straatverlichting, openbaar vervoerhaltes en gemeentelijke watergangen.

Lasten & baten

Lasten

€ 5.546.890

4,9 %

Baten

€ 273.500

0,2 %

ga terug