2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Risico's

Verkeerstechnische inrichting wegen
De gemeente dient er als wegbeheerder zorg voor te dragen dat de weg zodanig wordt ingericht en onderhouden dat hij geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid. Op diverse fronten blijft de verkeerstechnische inrichting van de weg achter ten opzichte van de wettelijke verplichtingen. Het van de weggebruiker gewenste gebruik van de weg behoort voort te vloeien uit de inrichting van de weg. De inrichting van de weg is echter niet altijd in overeenstemming met het geldende verkeersregime en dit leidt tot onduidelijke situaties. Hier is in de afgelopen periode aan gewerkt en is op verschillende locaties de verkeerssituatie aangepakt.