Paragraaf 7 Grondbeleid

Winst / verlies

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale bouwgrondexploitaties

Complexen

Einde looptijd

Winstverwachting/
Verliesverwachting

V=voordeel N=nadeel

Bedrijventerreinen

A.040 Agropark, Huissen

31-12-2029

€ 678.700 V

A.043 Pannenhuis II, Huissen

31-12-2027

€  509.200 N

A.045 Houtakker II, Bemmel

31-12-2026

€  3.103.200 V

Woningbouw

A.032 Markt 20-24, Gendt

31-12-2022

€  84.900 V

A.042 Fitness-Centre / Rietbaan-Zuid, Huissen

31-12-2021

€  218.800 N

A.051 Loovelden, Huissen

31-12-2021

€ 102.700 V

A.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel

31-12-2021

€  602.400 N

Glastuinbouw

A.110 Glastuinbouwgebied Bergerden

31-12-2026

€ 3.243.500 N