2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Lingewaard ligt tussen Arnhem en Nijmegen, de grote rivieren en doorgaande routes. We willen dat onze kernen goed en veilig bereikbaar zijn en blijven. Er is een toenemende behoefte aan mobiliteit en het verkeer op de regionale en lokale hoofdwegen groeit. Dit betekent ook dat de verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Lingewaard prioriteit heeft.

Daarnaast willen we Lingewaard ook veiliger maken. Er moet meer aandacht zijn voor kwetsbare weggebruikers, zoals kinderen en oudere fietsers. We willen de dijkwegen open houden, vooral om onze kernen goed te blijven ontsluiten.

Onze doelen voor 2020 zijn:

  1. Een betere bereikbaarheid van onze woonkernen en bedrijventerreinen.
  2. Een betere verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.
  3. Minder hinder van doorgaand verkeer in de vorm van geluid, luchtverontreiniging en barrièrewerking.
  4. Meer gebruik van OV en fiets (verminderde verkeersdruk en verduurzaamd mobiliteit).

Indicatoren

Er zijn bij dit programma geen indicatoren opgenomen.