9. Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

We zijn een dienstbaar en betrouwbaar bestuur dat los durft te laten. Maar ook een gemeente, die als het moet, met daadkracht problemen aanpakt. Waar inwoners, ondernemers en verenigingen centraal staan. Met een moderne, service gerichte dienstverlening. Waar inwoners erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig met hun gegevens en privacy omgaan.

Onze doelen voor 2020 zijn:

 1. Blijven bouwen aan een betrouwbaar, transparant en professioneel bestuur.
 2. Wij zijn een betrouwbare en sterke partner in de regio.
 3. De inwoner staat centraal in onze dienstverlening.
 4. We bieden inwoners en ondernemers een groter aanbod van online producten en diensten.

Met betrekking tot gebouwen is informatie opgenomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Voor informatie over financiën verwijzen wij u naar het onderdeel financiële positie en de paragrafen lokale heffingen, financiering en weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Indicatoren

Indicator

Meetbaar resultaat

W2018

B2019

B2020

B2023

Klantwaardering dienstverlening

 • Totaal
 • Digitaal
 • Balie
 • Telefonie

Gemiddeld rapportcijfer

Totaalwaardering voor alle drie de kanalen

Niet gemeten
"
"
"

7,0

7,5
7,5
7,0

7,1

7,6
7,6
7,1

7,5

8,0
8,0
7,5

Gemiddelde wachttijd aan de balie

Percentage balieklanten geholpen binnen de servicenorm van max. 10 min

80%

90%

91%

95%

Afhandeling meldingen openbare ruimte (MOR)

 • Groen / openbare verlichting / straatmeubilair
 • Afval / wegen / verkeer
 • Acute problemen welke een bedreiging zijn voor de openbare veiligheid

Percentage dat melder is geïnformeerd binnen de servicenorm  van 5 werkdagen
"
Afhandeling melding binnen 24 uur

86%

78%
niet gemeten

90%

80%
90%

90%

82%
100%

92%

83%
100%

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

W2018

B2019

B2020

B2023

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.

€ 805

€ 811

€ 857

€ 896

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.

€ 835

€ 835

€ 897

€ 934

*) Gemeentelijke woonlasten 2023 = begroting 2020 + index.