Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Precariobelasting

Voor de actuele informatie over precariobelasting verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen, onderdeel precariobelasting.