Paragraaf 1 Lokale heffingen

Toeristenbelasting

Voor de toeristenbelasting is in 2012 met de ondernemers afgesproken dat de eerste jaren de belasting niet verhoogd zou worden. De toeristenbelasting bedraagt sinds 2012 € 1 per persoon per nacht.
In december 2016 is de Nota Toerisme & Recreatie 2016-2022 door de gemeenteraad vastgesteld.
Met ondernemers en overige participanten vinden gesprekken plaats over de concrete invulling van het actieprogramma.

Overzicht kostendekking toerisme

Taakveld

Begroting 2020

LASTEN

Toerisme / Algemene kosten en subsidies

3.4 Economische promotie

-97.200

Toeristische bewegwijzering

3.4 Economische promotie

-3.600

Controle toeristenbelasting/Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

-8.600

Ambtelijke inzet

3.4 Economische promotie

-58.900

Overhead

0.4 Overhead

-36.100

Subtotaal Lasten

-204.400

BATEN

Opbrengst toeristenbelasting

0.64 Belastingen overig

92.800

Subtotaal Baten

92.800

SALDO

-111.600

Dekkingspercentage

45,4%

(+ = voordeel, - =nadeel)

De investeringen in de jaren 2020-2023 vind u hier , onder nummer 5.02 (Fietspad zomerdijk).