Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2. Risicobeleid

In maart 2018 heeft de gemeenteraad de nota Risicomanagement & weerstandsvermogen 2018-2022 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat risico’s aan de hand van een risicoprofiel (kans x gevolg) worden beoordeeld. Het weerstandsvermogen wordt middels een ratio berekend. In het nieuwe beleid is opgenomen dat positieve risico's (kansen) nader worden benoemd in de jaarrekening en begroting.